Vaststelling wijziging bestemmingsplan Hoge Broekdijk in Neede (natuurontwikkeling)

DeNeedegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling wijziging bestemmingsplan Hoge Broekdijk in Neede (natuurontwikkeling).

Meer informatie over deze bekendmaking:

Voor de percelen, kadastraal bekend als Gemeente Neede, Sectie A, nummer 5418, 5417, 5115 en 3249, aan de kruising Hoge Broekdijk en de Aaftinkdijk in Neede geldt het bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020”. In dit bestemmingsplan staat dat de percelen mogen worden gebruikt voor agrarische doeleinden en het behoud, herstel en ontwikkeling van de landschapswaarden. De gemeente is van plan om met een wijziging van het geldende bestemmingsplan toe te staan dat op de percelen natuurontwikkeling plaats kan vinden. Hiervoor is het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020, wijziging 2023-4 (Hoge Broekdijk Neede)” vastgesteld. Inzage Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan met de bijlagen liggen ter inzage van 21 september tot en met 2 november 2023 in het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. Deze publicatie, het bestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Ruimtelijke plannen’. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.WPBGB20230004-0100. Beroep Een belanghebbende kan binnen deze termijn tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het instellen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die bij burgemeester en wethouders tijdig zienswijzen inbrachten tegen het ontwerpbestemmingsplan en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Inwerkingtreding en voorlopige voorziening Het bestemmingsplan treedt in werking op 3 november 2023 tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een belanghebbende kan zo’n verzoek pas indienen na het indienen van een beroepschrift. Overeenkomst Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld. Wel is met de eigenaar van het perceel een overeenkomst gesloten over het verhalen van eventueel uit te keren tegemoetkomingen in schade (vroeger ‘planschade’). Deze overeenkomst is gesloten voordat het wijzigingsplan werd vastgesteld. Het is daarom een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening. Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt ook ter inzage. Tegen deze overeenkomst en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deNeedegids.nl op 21-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Neede, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deNeedegids.nl
Redactie deNeedegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Neede
  2. c0e9bc18bc68caecd2e69c291e6b74ab

Gerelateerde berichten